Kundeservice Garanti og reklamasjon

Har du oppdaget en feil eller mangel?

Er du forbruker ber vi om at du tar kontakt med forhandleren du har kjøpt produktet med, så melder de saken videre til oss. Skjema for innmelding av reklamasjoner benyttes av våre kunder.

Hvis du oppdager en feil på produktet kan du melde dette inn i vårt Kundeserviceskjema.

Er det en mangel/manko kan det meldes inn i vårt Mankoskjema.

Her kan du også lese om våre salgs- og leveringsbetingelser

 Garanti på malte ytterdører

 • 5 års reklamasjonsrett iht. Forbrukerkjøpsloven
 • Dører med mørke farger dekkes ikke av garanti 
   ved bleking/ falming
 • Innadslående dører har ingen formgaranti 

Dører i mørkere farger vil over tid ha mer normal synlig nedmatting og falming enn lysere dører over tid, og har således ikke en generell garanti mot dette. Dette har ingen ting å gjøre med de mekaniske bestandighetene som eventuelt avflassing eller lignende – her gjelder normal garantibestemmelse.

Garanti på paneldører
 • 5 års reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven
 • Innadslående dører har ingen formgaranti

Garanti på innerdører
 • 5 års reklamasjonsrett iht. Forbrukerkjøpsloven
 • Innerdører er konstruert for å stå i normalt inneklima.
   Det kan derfor forekomme at innerdører kan slå seg,
   dersom de monteres mot kalde eller fuktige rom.
   Dette dekkes ikke av garantien.

Det er ikke mulig å avbestille spesialbestilte varer etter korrigeringsfristens utløp.

OmDiplomatproduksjon.jpg