Vedlikehold Paneldører

Vedlikehold av paneldører
Dører, karm og terskel leveres ubehandlet og bør behandles med kvistlakk for utendørs bruk, før eventuell maling. Paneldørene bør grunnes med Jotun Visir, to strøk, før videre behandling med f.eks. Drygolin dørmaling.

NB! Døren må behandles likt på begge sider, samt på dørbladets fire kanter. Avhengig av klimatiske forhold bør døren behandles med egnet lakk/maling minst én gang pr. år. Se brukerveiledning på valgt produkt. Paneldørene er isolerte.

Vedlikehold av sylindere 
Alle sylindere trenger vedlikehold og smøring for å opprettholde best mulig funksjon over tid. Sylindere bør smøres 1–2 ganger pr. år. Utvendig monterte sylindere anbefales smurt hver høst. Dette forebygger slitasje og eventuelle funksjonsproblemer i sylinderen. 

NB! Bruk aldri vanlig olje eller grafitt i sylinderen – dette kan gi funksjonsproblemer. Benytt kun låsolje! 

Ved eventuelle funksjonsproblemer i låssylinderen anbefales en lett dusj med låsolje. Test deretter funksjonen med nøkkelen og tørk rent. Ved gjentatte funksjonsforstyrrelser anbefales at en autorisert forhandler reparerer eventuelle skadede/slitte deler i sylinderen.

beise-paneldr.jpg