Glass U-verdi / Kondens

Rutens U-verdi er av stor betydning for eventuell utvendig dugg.

Vanligvis vil vi kunne se utvendig kondens en sjelden gang på ruter med U-verdi 1,1 W/m2/K eller bedre. Fordi ruten isolerer så godt blir varmetapet lite og overflate temperaturen på den utvendige glassruten lavere enn luftens duggpunkttemperatur. Dersom dugg en sjelden gang skulle forekomme er dette et synlig tegn på at ruten er av god kvalitet og isolerer godt.

Har ruten redusert mulighet til å stråle fritt mot himmelrommet vil risikoen for utvendig kondens være betydelig redusert. Dersom vinduer ligger tilbaketrukket vil dette øke avskjermingen og redusere risikoen for kondens.

Dersom man bor i et område med høy relativ luftfuktighet og det er liten avskjerming kan for eksempel en markise avhjelpe problemet dersom kondens forekommer ofte på grunn av disse forholdene.

balkong.jpg