Tilbehør Låser

Låser til Diplomat Ytterdører leveres i hovedsak i 2 varianter: 

LÅSENHET TYPE 3 - FOR VÅRE STANDARD DØRER
Connect 2002 lås
TrioVing 1285C SEC låssylinder
• Hakereilelås
• Borsikker låssylinder 
• Kan blokkeres ved fravær

LÅSENHET TYPE 2 - FOR VÅRE EKSKLUSIVE DØRER
Connect 2002 lås
TrioVing 6585C SEC låssylinder
• Hakereilelås
• Borsikker låssylinder 
• Kan blokkeres ved fravær
• Innvendig knapp
• Ingen nøkkelkopiering uten
   bestillingskort

 

I tillegg kan følgende bestilles:

LÅSENHET TYPE 1 - 3 PUNKTSLÅS
Connect 2002 MPL 3-punktslås 
TrioVing 6585C SEC låssylinder
• Hakereilelås
• Borsikker låssylinder 
• Kan blokkeres ved fravær
• Innvendig knapp
• Ingen nøkkelkopiering uten
   bestillingskort
• 3-punktslås

Alle Diplomat ytterdører har forsikringsgodkjente FG låser med justerbart sluttstykke fra TrioVing.

Yaledoorman.jpg