Sotet

Svakt røykfarget glass som slipper gjennom mindre lys enn klart glass. Vil tillate innsyn.

Sotet

Andre glassvalg