ECO

Eco

Med tilvalget Eco får du en dør som er ekstra velisolert, og som dermed kan være med på å senke dine strømutgifter. De ekstra isolerende egenskapene skapes på flere måter. Dørbladet er forsterket med en PIR-isolering, samt en 130 mm karm med doble falser, slik at både dørblad og karm kan utrustes med en tetningslist. Til dører med glass bruker vi et isolerglass med superenergisjikt. Det gir en u-verdi så lavt som 0,7 på både tette dører og dører med glass.

ECO

Andre oppgraderinger