Sikkerhetsklasse RC2

Et sikkert hjem blir enda sikrere ved hjelp av rett tilvalg til døren. Våre sikkerhetsdører er klassifisert ihht den nye innbruddsklassen RC2 & RC3 (RC= Resistant Cass), i samsvar med den europeiske standarden for innbruddsklassifiserte dører EN 1627. Begge klassene omfatter forskjellige typer forsterkninger og hindrer innbruddsforsøk.

RC2: 

Oppgradert konstruksjon med 3-punktslås med forsterket dørblad, samt ekstra forsterkning ved lås og hengsler. Sluttstykket forsterkes med rammeverk, og om døren har glass er det laminert. Klasse 2 kan fås til både tett og glasset dør.

Sikkerhetsklasse RC2

Andre oppgraderinger