Sikkerhetsklasse RC2

Et sikkert hjem blir enda sikrere ved hjelp av rett tilvalg til døren. Våre sikkerhetsdører er klassifisert ihht motstandsklasse RC2
(RC= Resistance Class), i samsvar med den europeiske standarden for innbruddsklassifiserte dører EN 1627. Klassen omfatter forskjellige typer forsterkninger og gjør det vanskeligere bryte seg inn gjennom døren.

RC2: 

Oppgradert konstruksjon med 3-punktslås med forsterket dørblad, samt ekstra forsterkning ved lås og hengsler. Sluttstykket forsterkes med rammeverk, og om døren har glass er det laminert. Klasse 2 kan fås til både tett og glasset dør.

Sikkerhetsklasse RC2

Andre oppgraderinger