Sikkerhetsklasse RC3

Et sikkert hjem blir enda sikrere ved hjelp av rett tilvalg til døren. Våre sikkerhetsdører er klassifisert ihht den nye innbruddsklassen RC2 & RC3 (RC= Resistant Cass), i samsvar med den europeiske standarden for innbruddsklassifiserte dører EN 1627. Begge klassene omfatter forskjellige typer forsterkninger og hindrer innbruddsforsøk.

RC3: 

Høyner sikkerheten ytterligere og oppfyller kravet i klasse 3 i ENV 1627. Døren står imot innbruddsforsøk i minst 20 minutter, innbefattet aktiv bearbeidelse av døren med verktøy som skrutrekker, rørtang, kiler og stikksag, samt kubein og flere kraftige skrutrekkere. Klasse 3 kan kun fås til tette dører.

Sikkerhetsklasse RC3

Andre oppgraderinger